“Een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken”.   

 

In het scheepvaartmuseum in Rotterdam was eens een oude touwslagerij te zien waar een bord aan de muur hing met de tekst:  

“De derde streng maakt de kabel”.

 

Ongetwijfeld een waar woord; Twee om elkaar getwiste strengen vormen nog geen kabel; hij is ook niet rond, t’is een plat stuk touw geworden.

Door er een derde streng bij in te draaien wordt een ronde vormvaste en ook sterke kabel gevormd.

Dit deed me denken aan een tekst uit de Bijbel in Prediker 4 : 12 waar staat: “Een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken”.

In de lijn  van het verhaal gaat het erover dat één mens alleen eigenlijk niks is; hij of zij wordt bijvoorbeeld s’nachts niet warm alleen, maar met z’n tweeën wel! (staat echt in de Bijbel!)

Ben je met z’n tweeën en valt er één, dan kun je elkaar weer overeind helpen.

Maar drie is eigenlijk nog beter zegt de Bijbel; en dat is natuurlijk ook zo.

Die derde streng hebben wij als mensen ook zo nodig.

Bijvoorbeeld in het huwelijk; de man houdt van de vrouw en de vrouw van de man, maar als ze allebeide ook nog van God houden dan geeft dat een hele hechte verbinding; een echte driehoeks verhouding. Dat is een relatie die tegen een stootje kan. Beter bestaat niet.

Als er stormen losbarsten over een huwelijk en beiden erkennen hun positie t.o.v. de Grote Heelmeester in de hemel, dan zal blijken dat zo’n drievoudige verbinding een hele sterke is, die overal tegen opgewassen is.

Nog een voorbeeld van een drievoudig snoer: Als een baby groeit in de moeder dan is die baby met de moeder verbonden via de navelstreng.

Via dit snoer krijgt dit nieuwe mensje alles wat het nodig heeft en ook dit snoer is drievoudig, het bevat n.l. twee slagader voor de toevoer van voedsel en zuurstofrijk bloed en één ader voor de afvoer van de afvalstoffen.

Het is een prachtig beeld van de moederliefde en de band van de moeder naar haar kind en andersom.

We weten dat als de baby éénmaal geboren is en de navelstreng is doorgeknipt dat die moederband gewoon door gaat; ja zelfs nog groeit.

Zo zie je maar dat als God in de Bijbel spreekt over een drievoudig snoer dan bedoelt Hij daar niet zo maar een kabel van een touwslager mee, nee dan heeft dat een veel diepere betekenis.

Het heeft vanzelfsprekend ook te maken met God (de Vader), die als Hij zich aan de mens openbaart, dat doet als Zoon. (zie Kolossensen 1 : 15 )

Als God in de gelovige werkt dan doet Hij dat als (Heilige) Geest; God is dus ook drievoudig.

Zo zijn er ook talloze prachtige voorbeelden te vinden in de natuur.

Wist U bijvoorbeeld waarom natuurzijde zo’n unieke glans heeft?

Omdat de zijden draad, door de zijderups geproduceerd driezijdig van doorsnede is.

Het zonlicht wordt in deze draad net als in een prisma ontrafeld tot een prachtige regenboog van kleuren.; een beeld van Gods veelkleurige wijsheid.

Die regenboog, die ook het door God gegeven symbool is dat we Gods persoonlijke garantie hebben dat ons nimmer meer een watervloed zal overspoelen zoals beschreven in Genesis 6.

Wat heerlijk zo’n wijze God als vader te mogen aanvaarden en respecteren .

Hij ontvouwt Zijn reddingsplan stapje voor stapje in de Bijbel.

Het is de moeite waard om dit schitterende boek te bestuderen en te geloven en bestuderen is nog heel wat anders dan alleen maar lezen.

Bestuderen doe je met pen en papier ernaast en een Bijbels woorden boek, net als de broeders en zusters uit Hand.17:10 en 11.

Daar wordt je blij van en het geeft moed en je kunt ook nog een ander voorthelpen.

 

O.Vossema Jan. 2001