Inleiding


In deze verhandeling wil ik nadenken en onderzoeken wat de woorden (bekeerd-onbekeerd en gelovig en ongelovig) nu betekenen in Bijbels opzicht. Deze woorden hebben mij persoonlijk nogal wat stof tot nadenken gegeven en ik heb er in de loop der tijd mijn gedachten over gevormd. Niet onafhankelijk van waar ik in geloof. De gevoeligheid van dit onderwerp is mij zeer wel bekend. Daarom zal ik dit onderwerp dan ook met voorzichtigheid en behoedzaamheid behandelen. Het geheel zal weergeven hoe mijn geloof is en hoe ik nu tegen bepaalde zaken aankijk. Ook ben ik mij er zeer goed van bewust dat het te behandelen onderwerp niet door iedereen geaccepteerd en aanvaard zal worden. Het is dan ook niet de bedoeling om andersdenkenden te veroordelen. Daar mag absoluut geen sprake van zijn. Wel wil ik hier mijn geloof en visie uitdragen ongeacht wat anderen daarvan denken. Ook ben ik mij bewust dat e.e.a. moeilijk te volgen zal zijn. Desondanks hoop ik dat het voor u als lezer een stukje is dat tot nadenken stemt. Voor mij persoonlijk hebben de woorden ‘bekering’ of ‘gelovig’ heel veel te maken met de boodschap van de apostel Paulus.


Door omstandigheden ben ik in aanraking gekomen met deze zienswijze en ik kan stellen dat dit heel mijn denken heeft veranderd. Ik heb geleerd (en nog) door geloof de dingen van bovenaf te bezien. Een beeld dat over alles heen ziet. Daarmee vallen per direct kerkmuren weg. In de beginperiode was dat vaak onthutsend maar tegelijkertijd ook weer zeer verhelderend. Door Bijbelstudies en Bijbelonderzoek ben ik gewezen op zaken die ik in het begin nauwelijks kon vatten. Op deze wijze zoals mij het werd onderwezen had ik het nog nooit gehoord. Zoveel genade en rijkdom. Maar langzaam maar zeker heb ik meer zicht gekregen op tal van zaken. Onderwerpen die vaak op een bekende wijze alom gepredikt worden, worden nu op een verrassende wijze anders uitgelegd waar ik niet omheen kan. Stukje voor stukje viel en valt op zijn plaats in de bijbel. En nog dagelijks verwonder ik mij hierover.


Ook als ik allerlei onderwerpen lees in boeken en publicaties bedenk ik weer hoe bevoorrecht men is als men hier in mag en kan gaan staan. Het werpt zo’n compleet ander licht op wie wij mogen zijn door genade, het werp zo’n ander licht op heel het wereldgebeuren van zowel het verleden, heden als de toekomst. Het machtige plan van God (het voornemen der eeuwen/aionen) dat de eeuwen overspant geeft zo’n geweldige zienswijze op alles. Onvoorstelbaar. Eigenlijk kan ik er niet over uit wat deze boodschap mij heeft gebracht in m’n leven. Het beheerst mijn leven. Toch hoop ik dat ik op de e.o.a. wijze iets kan uitdragen van deze boodschap. Dat men er iets van proeft. Dat men bij bepaalde zaken bepaald wordt die u aan het denken zet. Bijvoorbeeld uw positie in dit leven. Bent u nu bekeerd of gelovig? of allebei? of bent u wel gelovig maar nog niet bekeerd? Daarom wil ik aan de hand van de bijbel laten zien hoe ik dit persoonlijk ervaar en zie vanuit Gods woord. Nogmaals, ik tracht het in alle liefde te doen. Hoewel ik soms scherp kan zijn is het niet de bedoeling om te kwetsen. Maar in alle openheid en eerlijkheid wil ik verwoorden wie en wat en waarin ik geloof.

 

Lees verder