De betekenis van ‘bekering’ (II)


In dit deel wil ik onderzoeken hoe het woordje bekering in de Bijbel gebruikt wordt. Dit wil ik doen door de teksten met de betreffende woorden te bestuderen en na te gaan in welke context deze woorden voorkomen. Op deze wijze kunnen we ons een bepaald beeld vormen over de betekenis van deze woorden zoals we ze tegenkomen in de bijbel.
We kunnen ons namelijk de vraag stellen of een bekeerd iemand gelijk is aan een gelovig iemand. En of een onbekeerd iemand gelijk is aan een ongelovig iemand.
Laten we eens twee teksten als voorbeeld nemen en daar de betreffende woorden gewoon eens uitwisselen.

2 Korinthiërs 6:15 En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige ?
2 Korinthiërs 6:15 En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de bekeerde met den onbekeerde ?

2 Korinthiërs 6:14 Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?
2 Korinthiërs 6:14 Trekt niet een ander juk aan met de onbekeerden; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

Heel vaak wordt in de prediking gesproken tegen een gemeente die verdeeld is in twee groepen. De bekende twee-wegen. Er wordt dan gesproken tegen onbekeerd en bekeerd. We moeten oppassen dat we dus woorden aan elkaar gelijkstellen. en dat we als we lezen gelovig dat we daar direct het woord bekeerd voor lezen. Dit kan verwarring opleveren. Het kan ook de gedachte voeden dat de bewering namelijk wel klopt en men heeft voor een deel daarin gelijk.
Mijns inziens gaat het op voor een ongelovige. Die komt tot geloof en bekering. Maar u, als kerkganger bent toch hopelijk wel gelovig?
Als ik aan een willekeurige kerkganger zou vragen of hij gelooft dan krijg ik in de meeste gevallen een bevestigend antwoord. Als ik zou vragen of hij of zij bekeerd is dan weet men dat niet of men geeft een ontkennend antwoord op de vraag.
Men weet vaak niet goed hoe men deze woorden moet interpreteren. En mischien gebruikt men wel een term die bijbels gezien heel onjuist is.

 

Lees verder