Onbekeerd


Met deze tekst wil ik bovenstaande afronden en verder gaan door te kijken naar wat er in de bijbel staat over onbekeerden. Vaak wordt er gesproken over ‘bekeerden’ en ‘onbekeerden’. Maar wat blijkt! Nergens komt het in de bijbel voor dat er gesproken wordt over ‘onbekeerd’. Alleen een keer het woordje onbekeerlijk zoals eerder al aangehaald.

• Onbekeerlijk (1x)

279 avmetano,htoj ametanoetos {am-et-an-o'-ay-tos}
Meaning: 1) geen verandering van inzicht toestaand, onboetvaardig, verstokt
Origin: van 1 (als ontkennend voorvoegsel) en een vermeende afleiding van 3340 TDNT - 4:1009,636;
Usage: AV - impenitent 1; 1

• SVV Romans 2:5 Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods