Van oorsprong ben ik grootgebracht binnen de gereformeerde gemeente in Capelle aan den IJssel. Tot aan het huwelijk ben ik daar lid geweest. Later ben ik nog lid geweest van een hervormde gemeente in Apeldoorn. Totdat er op enig moment wat reuring in mijn geestelijke leven kwam en de Bijbel tot Leven kwam. Ofwel, alles wat mij ooit is onderwezen in de gereformeerde gemeente kwam op lossen schroeven te staan. Dat heeft grote gevolgen gehad tot op de huidige dag. Maar ik ben er ’God zij dank’, dankbaar voor dat het me is overkomen. Op tal van zaken ben ik totaal anders gaan denken en ik ben er van overtuigd dat het er zeker niet minder op is geworden. Daar waar ik eerst meende dat al mijn geloofspoten onder mijn stoel vandaan gehaald werden en ik het gevoel had op geestelijk vlak met lege handen te staan,weet ik mij op grond van Gods Woord  dubbel gezegend.

Deze veranderde zienswijze heeft mijn geestelijk leven op zijn kop gezet. Nu is dat verder niet belangrijk. Wat ik wel belangrijk vindt zijn de bepaalde consequenties van diverse leringen en opvattingen vanuit mijn opvoeding binnen de gereformeerde gemeente en de kerk in zijn algemeenheid. Niet dat ik daar tegenaan wil schoppen of mij wil afzetten tegen de kerk of bepaalde denominaties, dat is zeker niet aan de orde. Het gaat om het feit dat er in de kerk, en ik charcheer, bepaalde opvattingen zijn die consequenties hebben waarvoor ik vandaag de dag huiver maar die nog steeds algemeen gedachtegoed zijn binnen de kerk, danwel binnen bepaalde kringen.

Een zo’n gedachtegoed is de leer van de (on)sterfelijke ziel. Hoe langer en meer ik hier mee bezig mee ben, hoe ontstellender ik het vindt dat dit nog steeds breed gedragen wordt binnen de kerk. Daarom wil ik middels dit boek zo’n gedachtegoed met zijn consequenties voor het voetlicht brengen. Ook omdat ik weet dat er nogal wat verwarring is op dit onderwerp.

Vooraf kan ik al aangeven dat het onderwerp dusdanig breed is en de consequenties dusdanig dat het niet zal meevallen om het gestructureerd voor het voetlicht te brengen.

Om het onderwerp te behandelen het ik gekozen om eerst te kijken naar wat er geleerd word binnen de kerken en dan met name ter rechter zijde, de zogeheten zwaardere kerken. Dit heeft zijn oorsprong in mijn eigen opvoeding. Hierbij charcheer ik bepaalde denkwijzen omdat ik niet van elke denomatie ga uitzoeken hoe de visie op bepaalde dingen is. Vanuit mijn achtergrond en interesse op dit terrein, zoals het meelezen op diverse internetwebsites weet ik over het algemeen wel waar ik over spreek met betrekking tot dit onderwerp. Als ik naar mijn menig de leer over de (on)sterfelijke ziel in kaart heb gebracht wil ik de Bijbel er bij halen en diverse zaken gaan onderzoeken of deze alzo zijn. Daarom, als er gesproken wordt over de kerk dan bedoel ik aardse kerk met zijn denominaties (ter rechterzijde).