Voor mij zijn er twee teksten die er heel erg uitspringen waarvan ik zeg dat die deze visie zoals hieronder verwoord zo duidelijk ondersteunen en de teksten dan zo eenvoudig uit te leggen zijn dat het voor mij onomstotelijk vaststaat dat e.e.a. anders is dan mij is onderwezen. En dat zijn de volgende twee teksten:

·         SVV Daniel 12:13 Maar gij, ga henen tot het einde, want gij zult rusten, en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen.

·         SVV John 6:44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

 

Deze twee teksten kunt u gewoon lezen zoals het er staat. Niets meer en niets minder. Er wordt hier niet gesproken over een onsterfelijke ziel die na de dood direct de hemelse gelukzaligheid ervaart of dat men een bepaalde hoop heeft na de dood. Pas bij de opstanding in het laatst der dagen zal men worden opgewekt uit de dood. Maar dit zal verder uitgelegd worden. Bedenk wel, deze uitlegging wordt in de kerk niet geaccepteerd. Het is binnen de kerk onmogelijk dat men dit ter discussie stelt. Het wordt afgedaan als sektarisch en valse leer. Doch, laat u niet afschrikken dit te lezen. U zult verrast zijn over uitleggingen. Gewoon tekst met tekst vergelijken. Laten we geen zaken inbrengen om te tekst kloppend te maken. Wonderbaarlijk is het te mogen aanvaarden dat het gewoon anders is als men in de kerk leert.

 

Zou u eens over de volgende zin willen nadenken?

Velen christenen geloven dat vanaf Adam af bij iedereen na het sterven  zijn onsterfelijke ziel het lichaam verlaat, wordt geoordeeld en dan in de hemel of hel terecht komt.

 

Maar stel? U sterft en bent niet ‘uitverkoren’. Dan wordt u geoordeeld en te licht bevonden en moet u voor eeuwig naar de hel. Dit gebeurt dan met uw onsterfelijke ziel. Na de dood blijft uw aardse lichaam hier beneden en uw stoffelijk overschot wordt enkele dagen later ten grave gedragen. Ondertussen bent u al enkele dagen in de eeuwige pijn als zijnde uw bewuste onsterfelijke ziel. U bent dus al geoordeeld. Wordt u straks weer een keer geoordeeld op de grote oordeelsdag?  Wat is het nut hiervan? Of is er de kans dat u alsnog naar de hemel kunt? Hoe beleeft u de hel? Wat is uw ziel voor iets? En waar is de hel? Vreemd is het dat men wel weet waar de hemel is maar over de hel is men er nog niet uit. Sommige beweren onder onze voeten in het hart van de aarde. Andere geloven dat God ergens in het heelal een ruimte beschikbaar heeft gesteld die dienst doet als hel. Heeft u er ooit wel eens zo over nagedacht. Misschien huivert u wel voor de vraagstelling. Maar wees eens eerlijk. Heeft u de antwoorden op deze vragen wel eens kunnen lezen in de Bijbel? Vraagt u zich wel eens af of de hel bestaat of twijfelt u wel eens maar durft u het niet te zeggen. Twijfelt u soms maar omdat  de kerk het zo zegt is het ook zo en dan mag u er niet aan twijfelen?

Zoals gezegd, laten we de bijbel eens opslaan om te kijken hoe het met de doden in het algemeen afloopt.

Lees verder...