Schatten in de Bijbel.

 

De Bijbel is een moeilijk boek, dat wordt alom beweerd

En daarom wordt die Bijbel ook, heel vaak bekritiseerd.

Het is een boek waaraan doorgaans, veel waarde wordt gehecht,

Maar dat ook vaak door onbegrip, verkeerd wordt uitgelegd.

 

2

Maar als de Bijbel makk’lijk was en door elk te verstaan,

Dan zou na eenmaal lezen reeds Gods Woord de kast in gaan.

Je keek er dan niet meer naar om; je wist al wat er stond,

Zodat je na een tweede keer daarin niets nieuws meer vond.

 

3

Maar nu de Bijbel moeilijk is en je hem niet verstaat,

Is’t of hij elke keer opnieuw, weer voor je leven gaat.

Miljoenen schatten staan daarin van velerlei aspect,

Waarvan je, als je daarin graaft, de rijkdom pas ontdekt.

 

4

’t Is eigenlijk een Geheimenis en daardoor zoveel waard,

Omdat God daarin aan elkeen, Zijn liefde openbaart.

’t Geen blijkt doordat Zijn Eigen Zoon de dood is ingegaan.

Hoe onbegrijpelijk voor ons, dat Hij dit heeft gedaan.

 

5

De Bijbel is een schitterend Boek, maar als je daarin leest,

Dan groei je op in het geloof en wordt het tot een feest.

Gods schatkamer is overvol, aan een Goudmijn gelijk,

Waarin je gratis delven mag. Je wordt onnoemelijk rijk.

 

Geschreven door Annie de Neef Top, Apeldoorn. (Everread)