De Naam (n.a.v. Hand. 4:12 en Fil. 2:9 

 

Hand.4:12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de mensen geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

 

Fil.2:9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die op de aarde zijn, en alle tong zou belijden; Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader.

 

De naam.

 

Een hogere Naam is er dus niet.

Bij die Naam vallen wij in het niet.

Op die Naam kunnen wij vertrouwen,

en op die Naam  onze toekomst bouwen

Die Naam is waard om voor te leven

en ook zo goed om door te geven.

Voor die Naam hoeven we ons niet te schamen.

In die Naam kunnen we Gods Woord be-amen.

Die Naam is in de natuur terug te vinden.

Die Naam is een eye-opener voor blinden.

Die Naam wil graag iedereen gelukkig maken.

Uitsluitend door die Naam kunnen we tot God geraken.

                   

Geschreven door O.Vossema   dec.2003